Élettanàcsadó,személyiség fejlesztő. Fehérvári Judit Wiccaanya

Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb. Hanem az, aki a legfogékonyabb a változásra. A lelkem a barátom. Ő vigasztal az élet nehéz pillanataiban is. Aki nem lel vezetőre saját lelkében, azt a külvilág elfordítja saját élete útjáról.

,, Mindig a legolcsóbb a legdrágább.

A szeretet nem azért van ingyen, mert nem ér semmit, hanem azért, mert megfizethetetlen..

Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya

                                                __1.jpg

 

 

Levél a holdnak

Kell a világban egy jobb hely ahol a veled szárnyalhatok.
Én lehetek egy fény, egy nap könnyû simogató sugara.
Hol én szemem lesznek éjjel a te csillagaid.
Hol nem kell félni, egy sötéttől,
Hol a szó kincs, a csend erőt áraszt.
Karjaidba zárva.
Szerelem építés várat.
Nap keletről, napnyugatra, Olyan
rég keresem ezt a tájat,
Szerelem szárnyain állva,
Te vár rád.
Jójj hát a felkelő Nap háza,
Te vár rám, szívve tárva.
Légy örök lakója,
Erre vár ma.

Mi a szerelem, mit érzek?
Mi a Hold hatása a Napra-nak?
Olvassa gondoltam, érzi lüktető szívve ritmusát.
Hold tánca, a Nap sugarát átitatva,
Egy új életre, új eséllyel él.
Él bebörtönzött, él benne a vágy,
A tűz, amely hozzá főz.
Szenvedély, remény, egy új életre esély.
Szíve dobbanása hozzád elért.
Halld meg hát ó Hold, a Nap szavát.
Melynek sugárzó melege,
Ringató bölcsője és tarka rétnek.
Halld most őt.
Ó kegyes hold, mesés álom,
Hogy egy Nappal együlvén,
Álmok várában, szerelem tüzében égj.

Át itatva szerelem lángjával,
A Hold távozásából, Holdloadét
vele el érj.
Mely a bölcsőtök, otthonotok halk szavával,
Szerelem ritmusával,
Életem boldogságára,
Szemetek tükrében,
Teljeséletet élj.
Legyen Holdtölte a szerelmetek,
Csupán erre kér.

A Nap lágy sugara, meg van megtalált.
Reád várta.
Érted kell fel, újra és újra,
Ontja szíved át itató lágy sugarát.
Hallod már, érzed a nap szavát?
Holdtöltére vár.
Mert ránk még sok szép vár.
Holdtölte hatása a mámor,
Szerelem, a vágy kitüntetése,
Mely ott ég szívünkben.
Légy jó jó ma,
Tégy jót ön magaddal.
Szeresd a Napot, melyre raádogott.
Csak néked csillogott.
Holdtölte, néked kell.
Hisz nem más ez, mint
egy őszinte szerelem beteljesülése.
Holdtölte.

Budapest 2013.10.17
Minden szerzői jog fen tartva Artisjus által védet! Szerző: Fehérvári Judit wiccaanya                                               2017._05._09._-_1.jpg

 ,,A Gyűlölet ellentétes a Szeretettel, s így a Teremtés Törvényével is.
A Gyűlölet ellentmond az Isteni tervnek és tagadja a Teremtőt.
Az Egységgel szemben álló gondolatokhoz és tettekhez vezet, mindenben a Szeretet ellentéte.

Az Önszeretet megint csak az Egység és a felebarátinkkal szembeni kötelességek tagadása,
ami arra serkent minket, hogy saját érdekeinket az emberiség javánál és a minket körülvevők
védelménél és gondozásánál előbbre tartsuk.

A Tudatlanság a tanulás halogatása, vonakodás az Igazság meglátásától, amikor alkalom kínálkozna rá;
sok helytelen cselekedetre vesz rá minket, amelyek csak sötétben történhetnek meg és lehetetlenné válnak, ha az Igazság és Tudás fénye vesz körül minket.

Bizonytalanság, határozatlanság és csekély céltudatosság lép fel, ha a személyiség vonakodik
Felsőbb Énjének követésétől; gyengeségünk miatt elárulunk másokat.
Mindez nem lenne lehetséges, ha áthatna minket a bennünk lakó Legyőzhetetlen, Lebírhatatlan Istenség tudata.

A Birtoklási vagy hatalomvágyhoz vezet, ami tulajdonképpen a lelkek szabadságának és
egyéniségének tagadása. Ahelyett, hogy felismerné, hogy közülünk mindenki azért van itt, hogy a
maga módján, lelke parancsai szerint növekedjen, egyéniséget szabaddá és korlátok nélkülivé tegye,
az önzéssel eltöltött személyiség parancsolni, alakítani, meghatározni akar, bitorolván a Teremtő
erejét.
Ezek a valódi betegség példái, minden panaszunk és szenvedésünk alapjai es okai.
E hibák mindegyike, ha Magasabb Énünk hangja ellenére követjük el őket, konfliktushoz vezet, ami a testen
is tükröződni fog és a maga módján panaszokat okoz.

Láthatjuk hát, hogy a betegség minden fajtája segít minket a mögötte álló hiba felfedezésében.
A büszkeség például, ami tulajdonképpen arrogancia és a gondolatok merevsége, olyan betegségekben nyilvánul meg, amelyek merevséget és ridegséget okoznak a testen is.
A fájdalom a gonoszság következménye; így tanulja meg a beteg a saját kárán, hogy se lelkileg, se testileg ne
okozzon fájdalmat másoknak. A Gyűlölet büntetése magány, heves indulati kitörések, idegi fáradtság,
és hisztérikus állapotok.
A befelé forduló neurózisok, neuraszténiák es hasonlók, amelyek oly sokat elvesznek az élet öröméből,
az erős Önzés miatt alakulnak ki.
A Tudatlanság és a bölcsesség hiánya közvetlenül a mindennapi életben okoz nehézségeket;
ha az ember kitartóan vonakodik meglátni az igazságot, amikor alkalom adódna rá, rövidlátás és a látó- és hallóképesség korlátozása lesz a természetes következmény. A szellem határozatlansága hasonló testi
problémákban nyilvánul meg, főként mozgási és koordinációs rendellenességekben.
A birtoklási vágy és a hatalomvágy következményei olyan betegségek, melyek az érintettet saját teste
rabszolgájává teszik, kilátásait és vágyait a betegség fékezi és korlátozza.

A panaszok által érintett testrészek sem esetlegesek, mindig az ok és hatás törvényének vannak
alávetve, így felhívják a figyelmet hibáinkra és segítenek kijavításukban. Például a szív, mely az
élet és így a szeretet forrása, akkor betegszik meg, ha nem megfelelően vagy nem helyes irányban
fejlődik bennünk az embertársaink iránti szeretet. A beteg kéz a helytelen cselekvésre vagy a helyes
cselekvés elmulasztására való utalás; irányító központunk, az agy, akkor betegszik meg, ha hiányzik
a személyiségből a kontroll.
E panaszok az ok és hatás törvényének megfelelően alakulnak ki.
Mindannyian ismerjük egy hatalmas érzelmi kitörés kemény következményeit, vagy a hirtelen rossz
hír okozta sokkot. Ha ilyen apró események ennyire képesek befolyásolni a testet, mennyivel
szigorúbbak és mélyrehatóbbak lehetnek a test és lélek közötti hosszantartó konfliktus következményei. Csoda-e, hogy manapság oly sokféle és súlyos betegséggel és panasszal találkozunk?

De nincs ok a kétségbeesésre. A betegség elkerülhető és gyógyítható, ha felfedezzük magunkban a
hibát, és kigyomláljuk az azt megsemmisítő tulajdonság fejlesztése által.
Ne harcoljunk a probléma ellen, fejlesszük inkább az ellentétes erényt, s az majd eltünteti lényünkből a hibát.,,
A test és a lélek örökös harca a gonosszal I.
Artisjus által védett!
Azonosító szám:141103002T
Szerző: Fehérvári Judit wiccaanya

 

                                               fb_img_1447647688512.jpg

 

 

 

,,Szíveken nincs lakat

Új az évszám,
egyre több már,
de itt minden lépésnek nyoma van,
ahogy az évek szállnak,
úgy száll vele az élet és a szeretet,
hiszen az ember nem éri be kevesebbel.

Jól látod,az édes otthont itt a tiszta szó nyújtja minden értelmes embernek,
itt minden szín arany,
szíveken nincs lakat,
szeretni mer ki nem vak, és ostoba,
nem uralja sorsát a mostoha múltja.

Tudd mi az,hogy itt vagy és álmodsz,
én azt tanácsolom,
dobog a szív a szélben,érezd.
Szeretni képes.
Ne vívj csatákat a pokol angyalaival.

Földre s égre nézz,
üzen a szíved temploma az életnek a csendben,
hol csak két szív dobbanása törheti csak meg a szélcsendet.
Nem kell nagy hangerő a csendben,
nem kellenek nagy szavak,
halkan szól a templom harangja.
Giling, galang.
Szerelem száll a szélben,
két szerető szív segítségére.


Szerelem száll a néma toronyra,
ereje égen s földön tova száll,
rájuk még oly sok csoda vár.
Mágikus erő a szerelem,
lángok gyúlnak a szélben,
nem tépelődik már a múlt.
Szárnyaszegetten angyalok szárnyaikat bontogatják,
egymást repülni tanítják.


Ó igen az angyalok is sírnak,
edződtek viharban s szélben,
de álmaikat fel nem adták,
erősebbé válva,
szárnyaikat bontogatták.
Nem kövült meg a szívük,
acéllá válhatott,
de nem érzéketlenné.
Angyali keringő lett a vége lelkeik nászának..


Acél szív szeretni képes,
edzetté tette az élet,
de nem kietlen,kopár pusztaság,
a pokol tornácán állva,
ítéletre várva.
Tudtad,hogy egyszer el jön,
hiszen minden felhő mögött ott bújik az éltető nap melege,
mely felszárítja a szárnyakra hulló könnyeket,
és magasba emeli majd az életed.


Nézd ez nem más mint a föld és az ég ami összeállt,
két lélek szerelme egymásra várt.
Eldöntött az idő és a sors mindent,
mágikus erejük eggyé vált,
szárnyal már a két erő,
nincs sem idő,sem távolság,
szerelemükre nem tettek lakatot,
életük új hajnalán édes vizet kortyolnak egy más ajkára hangolódva.


Mennyország vár rájuk a semmi közepén,
hol eddig tépett szárnyaikon vergődtek,
itt élj,remélj,
szerelem tüzében égj.
Tűz és a víz ha összeáll,
a szél lecsendesedik,
új élet fakad a semmi közepén,
hol szerelem az úr már,
nem a könnyek.

Álmuk valóra vált,
nem mámor már a nappal,
Itt minden érzésnek súlya van,
szenvedélyre adj esélyt,
a lelkednek ez a kenyér,
szívednek a víz.
Életvíz a szerelem,
nem mostoha senkihez.

Szerző: Fehérvári Judit wiçcaanya
Artisjus által szerzői joggal védett!
Budapest 2017.04.29

                                                        17_-_1.jpg

   Az igazság fáj...
Adj esélyt!
Pici gyermekkorom óta,tudom egy vagyok a természettel és a természet egy velem,és így teltek el az éveink együtt,hogy egyre jobban megismerve egymást,egymásba szerettünk!
Sokat sirtunk együtt,vérzett a szívünk,de Nem adtuk fel soha az álmainkat! Együtt nevettünk a nappal,táncot lejtettünk, a holddal felkeltünk,az esőcsepekkel szomjunkat oltottuk,a hoapóval befedtük a fetést,tavaszanyóval rügybe pattant magokkal örültünk,nyári szél simogatta arcunkat,őszi szinekkel pompázó őszbe boruló hajjal boldogan éltünk,téli fagyos estéken esélyt adtunk a jövőnek a kályha melegével!
Így nőttem fel ez vagyok én a természetes élettel,a Wicca,a gyermek,az anya,egy jó barát vagy a boszi,a Jutka,ez bennem él,nem titkoltam soha,és minél jobban teltek az évek,annál jobban tudtam,hogy a született utamat járom,nem azt amit valaki,vagy valakik nekem szántak!
Nem érdekel a dogmák hazug ámítása az én templomomban mindig ég a gyertya,oltáromra virág vagy falevél kerül attól függően,hogy ki uralja az évszakot!
Egyszerűség nagy erény és egy jó esély is az élethez!
Sokan nem tartottak velem,mondták bolond vagyok,hogy hiszek az emberek jóságában,hogy hiszem példamutatással bármit megváltoztathatok!
Hiszem,ma is hiszem,hogy Megmenthetjük a Földanyát!
Hiszem ha mindenki ültet egy fát,egy fát valakinek a születésére,vagy egy szeretted szeretetéért,emlékéért,akkor az Utókor is levegőhöz juthat még,és Hiszem,hogy felébred az emberiség,hogy a Földön a Természet után a legnagyobb kincs a Szeretet és a Béke,és ezt követi az Ember!
Felcserélheted a sorrendet,előtted is megtették már és nézz körül,hogy mi lett a vége!
Hiszem,hogy nem vagyok egyedül ,,bolond,,aki Hisz abban,hogy Békében érik be a Természetes gabona!
Hiszem,hogy elég sokan vagyunk ,,őrültek,,akik szeretik az állatokat és képesek Egyenrangúakként Tisztelni is őket,hiszen ők is az Univerzum Teremtményei,és hiába nincs nyelvvizsgájuk, ahogyan nekem sincs,de érző lelkek,szívük dobog,és ösztönösen tudnak élni a Természetes helyeiken,ha az ember engedi,hogy élhessenek itt és most velünk!
Annyi Ősi kultúra eltünt már az emberiség miatt,és ha nem ébredtek fel hamarosan,és ha nem vigyáztok ránk,egy napon mi is elmegyünk,mert az ember mit sem ér,Természete nélkül!
Nem vetsz gabonát,nem is aratsz!
Mit raksz majd a jászolba?
Mivel áldozol az asztalnál,ha nem Óvod meg a Békét,ki üli körbe majd az asztalt,kit vársz majd Haza,ha nem tudsz szeretni!?
Gyermekként láttam egy vilagot,amikor a Szőke Tisza parton hajladozó fűzek között jártam,egyém volt a világ,Hernád parton a gázlón átsétáltam és az én kis béke szigetemen oly boldogan sütköztem a lábaim a Hernád tiszta vizében hűsöltek,pipacsot szedtem a réten,a mező virágát elkértem a Földanyától és édesanyámnak csokrot kötöttem belőlle és most ötvenegy éves fejjel,ma is ez a kedvenc csokrom,amit édesanyámnak haza viszek!
Ha hiszel és tisztán szeretsz megértesz,és úgy tudsz nézni a mezei virágra mint egy csodára,amikor csak kimész a szabadba és hallgatod a természet hangját,érzed a bőrödön a szellőt és arcod mosolyra fakad,akkor te is Itthon vagy,te is Megérkeztél,mert ez az Igazi Emberi Élet,amit Természetesen Élünk meg!
Megtapasztalod a csendet,ami belőled árad,nem vágysz majd a hamis illúziókra!
Az élet igen olykor irónikus talán,de ha már tudod mi a szomorúság,nem is vágysz többé rá,és elkezdesz fejlődni önmagadért,nem azért mert elvárják!
Amikor már élvezed a csendet,értékeled az élet apró örömeit,tudni fogod te már boldog vagy és ezt az érzést bátran meg is oszthatod majd másokkal is,nem lesz benned kérdés ,,de,, sem!
Lehet nem kapsz oly sok bókot,hamis illuziókat csillogó papírban,de tudni fogod kik azok,akik igazán téged szeretnek,mert nem vetnek meg csak azért,mert te talám más vagy mint az ,,átlag,,!
Átlagot ki von,vagy szoroz,ki adja össze a pozitív vagy negatív élethonfolatait,ki von belőlle työköt,nem az én dolgom eldönteni,ezt mindenki saját lelke beállítottsága szerint fogja eldönteni!
Egy biztos,nappal hazudhatsz a világnak,de éjjel kinek hazudsz,amikor te és a lelked kettesben maradtok?
Adj esélyt magadnak,ültess fát,virágot,adj a szarvasnak takarmányt hideg estéken,ne üzsd a kutyát,ne rakj dióhéjat a macska lábaira,ne kakaskodj,találd meg saját magadat és akkor megtalálod a lelki Békédet is,és Hiszem,akkor,ott megérted azt amit a szívem diktál!
Nem tudom feladni,nem tudok veszíteni,tanulni igen tudok,de veszteni soha,ezért álmaimat én fel nem adom,tovább adom amit a szivem diktál!
Tégy legjobb belátásod szerint az olvasottakkal,hiszen ember vagy!
Ha nem veszel tudomást egy dologról,attól még az ott van,és igaz mondás az igazság fájdalmas,de az igazságtalanság pusztíthat!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő
Artisjus által szerzői joggal védett!

                                                2015_-_1_7_1.jpg

 

 

,,Nincs titok
Mindannyian egyediek vagyunk és még sem hasonlók és ha az emberiség megtöltené az elmélyét jó gondolatokkal és segítő szándékkal,sokkal kevesebb volna a gonosz,ártó emberek hatalma a világban,és több volna a szeretet az emberi értékrendben,mint az irígy önző egó hatalma.Jaj de jó is volna az élet,ha minden ember a békét keresné és kommunikálna,nem pedig rombolna!
Hiába a harag a düh,ezzel nem építhetünk sem múltat,pillanatot,de jövőről nem is álmodhatunk barátaim.
Nem bűn ha él az ember és nem csak kér,hanem bízik,hisz és szeretettel szeret,nem csak számítóan ültet virágokat.
Teremtsd meg magadnak a lehetőséget,hogy az emberek is megláthassák benned a jót és hallassd a szeretet hangját,talán másokra is pozitívan példát gyakorolhatsz életed során.
Nincs olyan,hogy minden rossz,csak ha úgy akarod látni,akkor azt is fogod átélni,hiszen a virágba borult fák sem gyászolnak,ha a szirmaik a földre hullanak.
Egyediek vagyunk,mint még senki más,de egyben biztosan állítom,hogy egyek vagyunk,hiszen mindenki valamien céllal született a földre,nem csak úgy.Találd meg itt lent a földön önmagadat,hidd el felállhatsz,szabad élned!
-Nincs olyan,hogy démoni ezüst,a virágok mezeén élve!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya
Élettanácsadó,személyiség fejlesztő

 

                                                       11836649_997724130248089_3337628974805218375_n.jpg                                                   

 

                                                  17861745_1307523012635739_8366264299776093935_n.jpg

 

 

 Facebook. Wiccaanya lájkolós oldalamon is szeretettel várok minden kedves érdeklődőt barátaim..

https://www.facebook.com/events/291654261269627/

Helló, üdvözöllek!

"A világ színeit és fényeit láthatjuk a szemünkkel is, de e színek és fények igazából csak a szívünkben kelnek életre."
(Hioszi Tatiosz)

Gyere velünk a Margitszigetre április 29.-én egy nyílt boszi találkozóra. Szeretettel várok mindenkit! Addig is boszi puszi mindenkinek:)

                                                    2015-10-01_3.jpg

,Nem csak az egészséges embereké a világ!

 Budapest
Margitsziget
2017.05.13-án
11:00-15:00-ig.

..Páncél mögé rejtett érzéseket, nem érzékeli senki más, csak is te magad! ,,Szerző:F.J.wiccaanya

"A világ színeit és fényeit láthatjuk a szemünkkel is, de e színek és fények igazából csak a szívünkben kelnek életre."
(Hioszi Tatiosz)

Szeretettel várok mindenkit, akiben szív dobog, hogy jól lakhassunk a szeretet pillanatával,mindannyian, szeretettel!
-Tedd meg önmagadért, ne végezz félmunkát másokért.
Esős, szeles idő miatt, megváltoztatni kényszerültem a találkozó időpontját, amiért elnézéseteket kérem, de ezt sajnálatos módon, még nem tudom irányítani.:)
Bízzunk az április 29.-ei jó időben, és szerencsésnek vallom magamat, mert ilyen sok jó barátom van itt is és az életben is.
-Most egy nyílt boszitalálkozóra invitálok mindenkit és remélem, boldog nappá tehetjük egymás napjait eme napon is!
Részvétel INGYENES!
Kérek minden kedves részvevőt, vegye tudomásul, ez a délután, nem megmérettetésről szól, nem a betegséges túllicitálásáról, hanem egy boldog délutánról szól ez a délután, hogy kitörhessen bárki, ha csak rövid időre is a fájdalmak zátonyából!
-Egy lufit mindenki legyen szives magával hozni, és egy lapocskára megírt jókívánságot, amit a lufiba legyen kedves belehelyezni, felfújnia nem szükséges, rá ér ott a helyszinen is, csak egy zsineget ne felejtsetek elhozni a lufit megkötni. Javaslom, piros, vagy narancssárga lufit és piros selyem szallagot a véknyabb fajtáját. Piknikre készüljetek, és már délelőtt kint leszek Budapest Margitszigeten 11-órára.a szökőkút melletti tisztáson barátaim.

Mimden egyes kudarc, közelebb visz a sikerhez!
Gyere el, érezd jól magad, működni fog, csak ne add fel soha álmaidat! Feladni tudom könnyebb lenne, de a problémák és a kihívások viszik mindig előre az embert!
Hidd el, hogy betegen is van élet, az életben és nem csupán, az egészséges emberek élnek teljes életet, hanem mi magunk is barátaim, sorstársaim.
Ezért az a tervem, hogy egy Béke és Szeretet napot tartunk, csak úgy, hiszen a ,,kötelet mi tartjuk,, levehetjük a terheket a vállainkról!

Hatalmas lépés, a beteg ember számára is,ha magad mellé állítod azokat a forrásokat, amiket a Jó Isten adott számotokra is!
Nincs olyan, hogy nincs és nincs olyan, hogy feladod, mert ha igen, a saját szívügyedet, te magad hajszolod.Független gondolatok, egyenlőek a szabadság gondolataival barátaim, amit az egészséges és a beteg ember is egyformán használhat, hogy megtörténhessenek a csodák, számotokra is!
-Igen a beteg ember vágyíik a csendre, békére, hogy elvonulhasson a család, és a barátok, külvilág elől, hiszen mi nem teher vagyunk a világnak, csupán fájunk valahol, de nem bűjhatunk el az életünk elől, mert hamar véget érhet, hiszen mi magunk kúrtítanánk meg,értelmetlenül élve.
Ne tegyétek meg, hogy vágjátok a centit,mint a kiskatonák leszerelést várva.
-Tudom sok beteg ember családja intoleráns, de attól még Te lehetsz ember, és jogod van a saját életedhez, jogod van nevetni, barátokra találva, egy Újabb életszemléletet felvéve, megkönnyítheted a betegséged fájdalmas napjait!
Mindig van valami pozitívum számunkra is barátaim, sorstársaim!
Én sem akkor csinálok meg mindent, amikor ,,elvárják,, tőlem, hanem akkor amikor én ehhez erőt érzek!
Szóval pozitív erőre fel barátaim, várok mindenkit szeretettel a Margitszigeten április 29-én 11-tól én ott leszek.
-Boldog ember az ki tudja merre tart, és a sors kegyes volt eddig is hozzá és egészségesen élhet, és a jövőben is az lesz hozzá ebben bízva, de ne érts félre, frissességet oly sok módon el lehet érni, nap mint nap.Erre én vagyok az egyik példa, aki szerelmese az életének, és nincs konkurencia az idővel, de a megélt pillanatok mindent megérnek számomra is!,
Igen tudom, sajnos vannak emberek,akik félnek megmutatkozni,kinyilatkoztatásokat bátran a világ elé tárni egyéniségeiket,mert félnek a konfrontálódás lehetőségeitől,pedig tudjátok, Ők is egyéniségek,ha egészségesek, ha nem de élnek, léteznek, és vannak tudatos vagy tudattalanul is bölcs gondolatai, amik mások javát is szolgálhatják,csupán valaki,vagy valami elnyomja,félelemben tartja pillanatait.Nem kell leállítani az életet, ha egy betegséget diagnosztizálnak valakinek emberek!Át kell írni a gondolatvilágotokat, és meg kell keresni minden setben, mi az ami számotokra örömet okoz, és mi az amivel az élet szereteteket megtudjátok hosszabbítani! Feladni, soha nem ajánlatos! Szerintem!
Számukra és minden egyes ember számára barátaim,sokszor csak egy jel,egy kedves szó,egy oda illő gondolat kell csupán,hogy Új útra merjen lépni az ember.
Én a wicca ezért írom könyveimet, szerkesztem oldalaimat, és ezért tanítok pozitív gondolkodást, ezért tanácsolom a karma feloldását, mert nem szabad feladni, hiszen ez a ,,nyereségünk,, egyik fele, tehát meg kell csinálni!
Minden rendben lesz, szoktam volt mondani, ha a próféta beszél belőled és nem a sátán követeinek egyike!
Az én túlélési sikereim újra mondom, a megvirradt napjaim száma, nem garantálja másoknak is a sikert az ébredő hajnalokra, hiszen jól tudjuk, mindenkinek más, és más a lehetősége a betegségei, feladatai által, és a megadott életévek száma is változó ajándék mindenki számára, amit igen is, meg kell élnünk és ehhez, nincs szükség a negativitásunkra, a bűnbánatot halálként megélve, bocsánatot kérni, a stresszes napjaidért.
-El kell ismerned önmagadat és féken kell tartanod az indulataidat, hiszen ettől fejlődünk, ettől válunk jobb emberré, és ettől ébredünk fel minél több csodás reggelen barátaim!
2013.02.22.-én a nagy ,,szerelem,, lelépett, amikor kiderült a betegségem, amit egy érfestés okozott, és a fentálló veszélyek miatt, naponta 6-7-8-10 alkalommal is INR-t kellett mérni, ami ugye azért fontos, mert ez a vérsűrűségedet méri fel, hiszen az enyém olyan csodákat tudott produkálni, hogy nem garantálta a reggeli ébredésemet, vagy azt, hogy járni tudok még valaha is. INR-em 1.4-26.4-ig mozgott óráról, órára változva. 97%-os vérsűrűségtől,30%-os vérsűrűségig ingadozott.Aki Buerger kórban szenved vagy más egyéb érrendszeri betegségben, jól tudja a híg vér veszélyes a sűrű még fájdalmasabb és veszélyes is. Ezért fontos az INR vizsgálata, a vérsűrűség mérése a betegek számára.
Na igen amikor lebénultam az érfestés után, mondtam a fiamnak, ne jöjjön be senki velem és ne szóljon senkinek a családban semmit, mert pont a temetési hangulatra nincs szükségem.Műtét után majd én szólok a családnak, ha felébredek, ha nem sikerül a műtét,akkor majd ö szól anyáéknak.
Szintbe kell hozni az életet a veszéllyel, és nem szabad pánikolni, én úgy tapasztaltam életem során, és szépen lassan, több esélyt kap az ember!A legösszetettebb dolog, amikor mások pánikolnának, te nem vagy pánikban és a legnehezebb helyzetekben is mosolyt tudsz csalni a szeretteid arcára, hiszen ezzel a hozzáállással, saját magad gyógyulását is előrébb tolhatod, serkentő hatása, igen is pozitívan hat rád is!
Buerger kór, nincs rá gyógymód, nem tudják mi alakítja ki az emberi szervezetben, itt tart a mai kutatások eredménye.
Nagyon sokat tanultam, olvastam, próbálkoztam természettudományi dolgokkal és a legjobb dolog ami bevált számomra a menés, a víz és a kacagás, mosoly, tánc. Igen a tánc, jól olvastad!

-Endorfint kell az agyba juttatni, ezt pontosan jól tudom, hiszen ami boldogságot okoz, az gyógyítóan is hat az életünkre barátaim! Na ilyen endorfin számomra a gyerekem,a menyem, családom, barátaim, az írás, a tanácsadás, a festészet, a séta, a jenny aki egy Magyar vizsla, a tánc, a tanítás, az írás, a festészet, a természetben járás, a reggeli madárcsicsergés, a fiam hangja, a menyem mosolya, édesanyám ölelő karja,a tesóim stufjai, a párom empátiája, aki jól tudja, ha nagyon fájok, a boszi csendes és alkot, ő nem zavar, csak halkan megkérdezi, ,,tudok-e valamiben segíteni szívem,,? Utána nincs több kérdése, mert tudja jól, nincs gyógymód, nincs rá igazán gyógyszer, csak a fájdalomcsillapítók, és amint enyhül a fájdalmam, újra csicsergek majd neki is.:)
Nem nyaggat, nem kínoz azzal, hogy haragszol, mi a baj mit tehetek, gyere mennyünk orvoshoz vagy ehhez hasonló sajnáló kérdésekkel ne bombázza a fejemet. Elfogadónak lenni, egy beteg ember családjában a szeretet jele barátaim, mert ha a beteget sajnálják folyton, nem inspirálják a gyógyulását, egyre csak depisebb és betegebb lesz, belemerülve az önsajnálatába, örök vesztest faraghat önmagából, és ezzel sem önmagának, sem a környezetének nem tesz jót, lássuk be bátran!
Szóval igen imádok táncolni és ezt fel nem adom, amúgy igazi rocker vagyok, és bénulva igaz, de a Pokolgép koncerten is ott voltam, fiam jóvoltából, és barátaim vigyáztak rám, igaz nem a zuzdába voltam mint előzőleg, de a szinpad előtt a zúzda szélén végik énekeltem, zúutam a koncertet, és amíg csak dobog a szivem.fel nem adom, koncertre megyek és ha salsa, bachata buli kerül elém,ami a kedvencem., akkor táncolni is fogok, ha tudok épp táncolni. Igen,van hogy nagyon jót bulizok, de van,hogy a buli első pillanatában elköszönök, mert legyőz a fájdalom abban az adott helyzetben. Minél többet mozgunk, annál könnyebb az életünk a Buerger kórral szemben barátaim, Tudd van, hogy megyek és meg kell állnom, mert gyakorlatilag lebénul a jobb lában tőből, de van, hogy ehhez még párosodik a bal lábam is rértől lefelé. De NINCS MEGÁLLÁS, pár perc szusszanás után, újra indulni kell, mert vár ránk az ÉLET barátaim, hiszen NEM csak az egészségesek élnek, hanem mi magunk is drágáim!
-Teljes értékű életet élek, aki nem ismer, nem is tudja a betegségem jelenlétét,barátaim!
Na látjátok, a boszi is ember, el tud romlani, épp úgy mint bárki más a világban barátaim. Egy a lényeg én fel nem adom és mindig megkeresem a legnehezebb pillanatban is megoldást, hogy mosolyoghassak, a könnyek után ákár, de a könnyeimet nem önsajnálattal törlöm le, hanem az Élet szeretetemmel! Élményfürdőzés, a természet szépsége, a család, barátaim mind ott vannak veled, és aki elhagyott, köszönd meg neki, mert a jótett érzése finom, de ő ezt még nem kóstolta, tehát nincs is szükséged reá!
Áprils 14-én betöltöm az 51-ik életévemet, és ezzel már most bőven túl éltem amit nekem adtak a dokik.:) Ők fél évet adtak az elején, és ma is csodálattal néznek rám, mert eleinte szófogadó betegként heteket feküdtem a kórházban, és ennek gyógyító hatása, pontosan két hétig enyhítette a fájdalmaimat, azóta, és ma már nem fekszem be a kórházba, hanem endorfint termelek az agyamnak, iszom a sok vizet és sétálok, sétálok, futok is ma már és táncolok, élek boldogan mint bár ki más az egészséges világban! Sikerül nektek is, ha beindítjátok az agyatokban gazdag életszereteteket!
A Bürger-kór az artériák év a vénák együttes gyulladása következtében kialakuló vérrögösödéssel és progresszív érelzáródással jellemezhető betegség. Főként 20-40 éves korú férfiakban jelentkezik.Én örököltem, és örököltem hozzá két gerinc sérvet is. na ez ám a családi karma, de hidd el, szeretem édesapámat hiszen nem csak ezt örököltem:) hanem a tudatosságát is, az életszeretetét is! karma? Hmm...azért kapjuk, mert leszületésünkkor, az előző életünk tapasztalásainak hatására, feladatokat kapva születünk le, hogy minél fejlettebbekké válhassunk a Földi létünk során! Ez nem átok, hanem olyan mint egy diploma, tanulni kell érte, és nincs olyan hogy feladod, vagy ha még is, újra vissza is kapod majd, újra és újra. Én úgy gondolom, a Jó Isten megajándékotott minket a végtelen szeretettel, amit kamatoztathatunk, és változót, változásra is bírhatjuk általa, csak egy kis találékony hozzáállás kell, és következik a változás maga. Nem intabil az élet barátaim!
A Bürger-kór tünetei. Főként az alsó végtagokon jelentkező zsibbadás, hidegérzés, mozgással provokálható fájdalom. Gyakori a vándorló vénafal-gyulladás. Amikor a keringés teljesen elégtelenné válik, a végtag kifekélyesedik, elhal, gangrénás lesz. Más lokalizációban ritkább, ilyenkor a tünetek attól függenek, hogy melyik artériákban következett be az érelzáródás. Ennek megfelelően különböző szervek elhalásával kapcsolatos tünetek színezik a klinikai képet.
A Bürger-kór esetleges komplikációi.
A belszervekben bekövetkező keringési elégtelenség bélelhalást, hashártyagyulladást, bélelzáródást, a vesék elhalását, szívinfarktust, stroke-ot válthat ki a betegség.
Élet célom,igen humánus,és emberbarát,mert hiszek az emberek jóságában és a tudatosságban,felelősségvállalásban,amire minden egyes ember képes,csupán egy picike kis szellő kell,ami fellebbenti a fátylat a szemei elől és utána ő maga nyitja ki az ablakot,tárja ki az ajtót az élete előtt!
Ezért arra szeretnék mindenkit tisztelettel kérni,hogy egy megosztással, segítsetek azoknak, akikhez el kell, hogy jusson az üzenetem bármelyike,hiszen lehet jót tenni csak úgy,de nélkül is!
Segítő szándékaitokat,Hálásan köszönöm! Nektek semmibe sem kerül, de lehet valakinek az életét menthetitek meg,megmutathatjátok neki,a boldogság felé vezető útját,egy depressziós vagy beteg embernek is életet tudtok sugalni,hogy problémáira megoldást találjon,mert van élet az életben,és vannak még jó emberek,akik segítő jobbat nyújthatnak neki is,ezzel a pár pillanattal, megmentheted egy fáradt ember lelkét!
Ne sugalj sajnálatot önmagad számára sem, azt tanácsolom, mindenkinek, mert ez a helyes lépés a gyógyulásod felé, és azt tanácsolom, kérd a környezetedet is, ne sajnáljanak téged, mert ezzel nem vagy előrébb, de hátrébb igen!

Segíteni szabad, de sajnálni TILOS!

-Ha nem csak önmagunknak élünk, az Univerzum is kegyes lesz hozzánk, és olyan embereket fog mellénk rendelni, akik szeretetet kapnak és adnak majd. 
-Ha tiszta szívből cselekszel, és nem számításból, a lelked is újra megújul, a szív újra szeretni tud, és kitárul egy másik világ előtted!
Az élet szép, és nem átok,hanem egy lehetőség, hogy most jobban csináljátok barátaim.Minden nap úgy ébredek fel,hogy Hálát mondok azért,mert felébredhettem! Dokik nem sok jót igértek 2013-ban az orvosi műhibám után.Véglegesen gyógyíthatatlan beteg vagyok ez van a zárómon.Na jó,jó én nem így élek,hiszen én irányítom az életem gyógyító energiáit,és megmutattam,megmutatom bőven túl éltem,élem amit nekem licitáltak a proffok.
Senki nem tudja meddig él,ezért nem mindegy amíg élünk,hogyan tesszük mind ezt,és tudom,hogy ami örömet okoz nekem vagy nektek,az életmeghosszabbító tényező is,nem csak egy kusza mosoly az arcodon!
No így élj,akarj,szeress élni,ne csak a vagyonért,valakiért,hanem főképpen Önmagadért,mert senkinek Nincs joga leélni saját életedet,és senki nem is képes jobban arra,mint Te magad,hogy tudd a fájdalmadra,mi volna a lelked válasza,tudd Te Fontos vagy Önmagadnak,és lehet fontos vagy mások számára is,ez tény,de ha Te nem becsülöd Önmagadat,ez mind hiába történik meg veled,hiszen a sok jót,boldog pillanatot te nem értékeled!
Na ezek után azt mondom,hogy aki akar az halad,aki nem az marad!
Sztrók,bénulás,tolószék van a betegségem miatt a listán.
Nem ez a lényeg emberek,mit írnak mások a forgatókönyvedbe,az a Lényeg,Te mit írsz az Életed forgatókönyvébe!♡
Megosztásaitokat hálásan köszönöm,és a másik ember felé irányuló segítségeiteket is,hiszen jónak lenni jó,nem szleng csupán,gyógyító hatása,garantáltan nem marad el!
Ne intsetek búcsűt az életnek, csak azért mert betegek vagytok, helyette tegyetek naponta egyre többet önmagatokért, hogy minél több mosolygós napotok lehessen, önbecsüléssel, és élet szeretettel, mert a minőségi gondolkodás, olcsó, és a szakértője Te magad vagy, a legértékesebb pillanatokban is, ha feltöltöd éltedet szeretettel, és élményekkel, amit nem ,,pénzben,, mérnek, hanem attól amit te magad teszel meg, hogy jobb lehessen neked és ezáltal szeretteidnek is!
A jó példa, másoknak is Jó lehet barátaim!

Szeretném tisztelettel kérni,ne csak lájkoljatok,olvassatok és mind ketten boldogabban térhetünk majd nyugovóra,édes álommal éjjelente!♡
Nem vagyok still,sem facearc-:)olvassatok,többre juttok!♡

Mindig mindennek meg van az ára.

Vagy így, vagy úgy de mindenért fizetünk.

Hiúság és az önzés a megsebzett emberek, ostoba cselekedetei közé tartoznak. Kishitűségüket és ön becsülés hiányukat palástolva ezekkel a negatív cselekedetekkel juttatják a külvilág tudomására. Nem más mint figyelem felkeltés a cél.

-A megsebzett emberek másokat is megsebeznek.
-A sérelmet okozó viselkedés minták generációról generációra öröklődnek, ám választásainkkal megtörhetjük a láncolatot.
-Ha valaki dühös, álljunk hozzá együttérzéssel. Legyünk könyörületesek a másokat lenéző emberekkel. Legyünk kedvesek azokkal, akik kegyetlenek.
- A grimaszra egy mosoly legyen a válaszunk.
-Ha elfelejtjük a hibát, nincs mit megbocsátani. 
-A szeretet a jövő fegyvere.
Wicca szabályaink egyike....Ne árts senkinek,mert az Univerzum mindent vissza ad számodra. A 3X-át legyen az jó tét, vagy gonosz ártó szándék!
Tudod ha minden haragot,dühödet magadban hordod,sok mosolyt nem csal majd az élet az arcodra,pedig egy mosoly sokszor többet ér mint bármi a világon,hiszen csak is Békében érik be a gabona emberek,szoktam volt mindani!♡
-Aki nem képes szeretni,az magányos marad. Nem tudja meg, hogy milyen csodákat képes az önzetlen szeretet nyújtani az életében, és mások életében milyen érzéseket képes alkotni.
Szeretetre vágysz? 
-Adj először te magad, hogy tudjanak téged is szeretni.Páncél mögé rejtett érzéseket, nem érzékeli senki más, csak is te magad! 

-Ezért lett a könyvsorozatom címe.

A test és a lélek örökös harca a gonoszzal. ,,Csak azt hozd magaddal, amire valóban szükséged van egy boldog napon!
Önmagadat!
Leheljünk életet a napjainkba barátaim, legyél te egészséges vagy súlyos beteg, gyere el és engedd meg, hogy te is élhess!
Szeretettel várok mindenkit!
INGYENES, boldog baráti napot kívánok adni, születésnapom alkalmából minden kedves látogatónak. 
Igen vannak álmaim, nem a túlélésért kell küzdeni, hanem a gyarapodó boldog pillanatokért barátaim!

Szerző:Fehérvári Judit
Élettanácsadó,személyiség fejlesztő,terapeuta
Budapest
Időpont egyeztetés szükséges. Tel.sz:+36/70 252-14-79 (Nem emelt díjas)
 
 
Helyszín
Budapest Margitsziget
2017.05.13-án
11:00-15:00-ig
-Szeretettel, Béke egységes meditáción vehetsz részt, drága lélek, ha vágysz arra, amire mi is vágyunk,a Békére!
 
                                                  -szerzo_altal_vedett..fehervari_judit_wiccaanya..on_kep_szalon_masolata.jpg

 

,,Életünk legszebb pillanatait a gondoskodó szeretet övezi,hiszen gondoskodó szeretet nélkül,nem volna élet a földön!
Életre fel,mert időt kell adni az életnek!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő                                                                                                 

15823452_1339078406112486_6176284036837815094_n.jpg

Üdvözöllek drága barátom, kedves olvasóm.

 -Én úgy gondolom, élni kell az életet, és nem folyton a jövőtől kell tartani!

Képes vagy rá, csináld te is végig, ne passzold át a lehetőséget mások számára, hiszen egy életed van, itt és most, éld meg te!

Mély levegő, és hajrá!

,,Ha nem tudod már,hogy miben kell hinned,azt tanácsolom,higgy a gyermekeidben!
Értermet nyert életed!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

                                               11196312_941700839183580_1611581228898824039_n.jpg   

Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő vagyok, fehér boszorkány, élettanácsadó,spirituális személyiség fejlesztő,terapeuta. Nem orvos vagyok sem jogilag, sem valójában, ezt itt tisztázzuk a legelső pillanataid során.
Terapeuta,tanácsadó vagyok,az életem az emberi önbecsülés felemelésének szenteltem, erre születtem, humánus vagyok és elkötelezett a hitem és Élet szereetem mellett, elveim szilárdak és emberek javát szolgálók, még akkor is ha te most talán cinikusan vélekedsz a terápiáimról, vagy tanításaimról. A bűnök óceánja, felemelkedéshez is vezethet, amire több módszert is találhatunk együtt barátom, szabad akaratod által!

Ez fontos számomra és számodra is a szabad akarat, kitartásod, amire legtöbben jól is reagálnak! Az élet értelme a létezésem beavatása itt a Földanya ölében, az emberiség felemelkedését szolgálni és Fényt vinni a sötét helyekre, mosolyt csakva az arcokra, és őszinte szóval, önbecsülést serkentve, tudatosság majd tudatfeletti szintre emelni az egyéniséget, mert mindenki egyéniség és nem tucat szindrómás elem a tömegben! Ezt érdemes megfontolni, ha fejlődni kívánsz mert elakadt az életed valahol lehetséges, de mindig a hátsó sorok telnek meg először repülés során. Nem a székkel van baj barátom, ne csüggedj, van elől hely bőven!. Ezért írom könyveimet, osztom meg tanításaimat a világháló számos helyein és személyesen is a hozzám ellátogató embereknek is, hiszen az vagyok aki vagyok, azt adom amim van és ez létező dolog nem ármány, Ősi erő,Ősi terápiák sorozata az,amivel életed jobbá válhat általad.Miért általad? Mert nélküled én nem haladhatok, hiszen az utadat te magad járod, én csupán szellő lehetek számodra aki kinyitja neked az ablakot, de az ajtót te magad kell, hogy kinyisd, mert csak akkor áradhat szabadon az egyéniséged, és az önbecsülésed drága lélek! Ezért, jó szívvel kívánom neked,érezd jól magad köreinkben, váljon hasznodra a weboldalam tudattára, kívánom találd meg azt, akkor amikor szükségét érzed,a megfelelő kérdéseid feltevése után,találd meg mindig,életed egyes szakaszaiban a kérdésidre a válaszokat is drága lélek! Kívánom éld a Fénykorodat és ne fordulj vissza a múltad árnyékába!
Izgatott lehetsz az életed során, de azt tanácsolom ne kapkod el a döntésid folyamatát, mert nem mindegy mivel töltöd meg a pillanatok sokaságát barátom.
Próbálod megérteni ki is vagy te valójában, merre tartasz?Elég rég óta követed már mások igazságát, itt az ideje, hogy rátalálj a saját igazságodra! A te igazságod legyen az egyetemes igazság, a többi csak légvár. Adj időt magadnak, hogy felfedezd, megismerd, és alkalmazd! Figyelj és légy nyitott magadra első sorban. És engedd megnyilvánulni ami benned van.A megvilágosodás nem valami nagyon távoli dolog. Nagyon is közel van; bennünk rejtezik. Belső fejlődésünk által minden pillanatban tudatosan belenőhetünk a megvilágosodásba.Ahhoz, hogy a megvilágosodás a miénk lehessen, őszinteségre és alázatosságra van szükségünk.Mindannyian keresők vagyunk, és a célunk ugyanaz: belső békét, fényt és örömöt elérni, elválaszthatatlanul eggyé válni Forrásunkkal, és valódi elégedettséggel teli életet élni.A megvilágosodás a lélek tudatos tudása. Az emberiség a megvilágosodásban ismeri fel először Isten mindenható Erejét, határtalan Részvétét, végtelen Fényét és hiánytalan Tökéletességét.A megvilágosodásnak nem csak a lélekben, hanem a szívben, az értelemben, az életerőben és a testben is végbe kell mennie.Amikor belépünk saját létezésünknek és a világ létezésének a Forrásába, akkor a Valóságot közelítjük meg. Ez a Valóság a mi állandó Gyönyörünk, és a Gyönyör Isten Lélegzete.

A megvilágosodással korábban már rendelkeztél, csak elfelejtetted; már nem teljesen új a számodra.
A mi utunk lényegében a szív útja, és nem az elme útja. Ez nem jelenti azt, hogy mi kritizáljuk az elme útját.
Sok olyan csoport van ahol nagy szép és hasznos megosztások vannak de kevés a hozzászólás.Ez a csoport nem erről szól ,nem ezért hoztuk létre! Tudjuk és tiszteletbe tartjuk,hogy minden megosztás az életünk jelenlegi gondolatait,érzelmeit ,vágyait..tükrözi. De hol van az,hogy felvállaljunk önmagunkat?A fejlődéshez az kell ,hogy minden tapasztalatot,élményt,tanult dolgokat...átadjuk egymásnak. 
Nagyon jó, ez felelősségtudatos döntéseket is igényel mindenkitől, és kitartást, nem jó ha üldözitek önmagatokat, mert a rohanásban ráfogtok jönni, nem egy hosszútávon fenntartható a dolog számotokra sem!
Állandóságra törekedtek, de ehhez egyediségre van szükségetek. Nem feltétlenül kell elbuknod, csak azért mert mások azt tanácsolják talán számodra.Célom az, hogy létrehozzunk egy énközpontú egyéniséget, mert ha erre alapozod a jövődet, hosszútávú dolgokat hozhatsz létre, életed erejével! van, hogy keményen kell dolgozni valamiért, mert a tudatotok talán régimódi, de ha tenni akartok valamit, de nem tudjátok merre kell mennetek, én szívesen megvilágítom az utat, hogy tudatosságotokkal,egyéniséggé válhassatok egy szép napon!
Nem muszáj mindig azonnal döntenetek, meg kell bizonyosodnotok arról, hogy valóban akarjátok-e a változást, a változtatás jogát használni!?
Nem kell semmit elvenni önmagatoktól, vagy másoktól drága barátaim.Az idő nektek dolgozik, hiszen az élet nem átok,hanem egy lehetőség,hogy most jobban csináljuk!

 A bánat pillanataiban gondoljatok ara, hogy szép volt és boldog addig amíg tarthatott a boldogságotok, egyedül ez számít, és az újrakezdés barátaim, az elengedésetek pillanata után, mert bármilyen messzire is mész, az időt senki nem hozhatja vissza számotokra sem.                                                b0f2f064f7a27505a388de4b2ce4ee6a.jpg

 -Ártó szellemlények, szellemek elűzése, megsemmisítése,tanácsadás.
· Több személy vizsgálata esetén, család vagy baráti társaság esetén, átok, rontás vizsgálata és levétele személyes találkozás során vagy online, távolról is, vagy Budapesten kívüli személyes kiszállással.
· 12.000 Ft/ alkalmanként + a kiszállási díj Budapest határán kívüli díjakkal.
· Budapest 30km-es körzetén belül 4000 Ft/ alkalom
· Budapest 30km-es határán túl 90 Ft/ km

· -Személyek megtisztítása egyéb szellemi lényektől 12.000ft/ fő / alkalmanként

· -Elhunyt szeretteik elengedése alázattal, tisztelettel akár az ön otthonában is lehetősége van rá, vagy az ön által megadott helyen!
8.000ft / tanácsadás/alkalom

+ kiszállási díj Budapest határán túl a 30km-es vagy a 30km-eren túli díjakkal értendők!
-Lakás és egyéb helyek, autók megtisztítása negatív, ártó erőktől, szellemlények elküldése
· Budapest területén 12000 Ft / tanácsadás/alkalom 50 négyzetméterig.-ig.
· -Lakás és egyéb hely megtisztítása Vidéken 12000 Ft/ alkalom a tanácsadás díj + kiszállási díj
· Kiszállási díj Budapest 30 km-es körzetén belül 4000 Ft
· Kiszállási díj Budapest körzetén kívül 30km-es határán túl, Vidékre 90 Ft/ km

-Bejelentkezés előzetes telefonegyeztetés vagy személyes előjegyzés alapján Fontos!
Amennyiben nem vagyok elérhető, kérlek ismételd meg a hívásodat egy másik időpontban! köszönöm!
+36/70 252-14-79

Fehérvári Judit wiccaanya személyiség fejlesztő, spirituális tanácsadó, Főpapnő,terapeuta
Adószámom: 52980367-1-43

 

 ,,Ha valaki sokáig van bezárva,nagynak tűnik a világ számára,de ha hiszel benne szabadon élhetsz!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő                                                1.en.9.jpg.fehervari_judit_wiccaanya_altal_vedett_kep.jpg

Őrangyalaid mindig veled vannak,most is,amikor eme sorokat olvasod. Őrangyalaid gondolataidon,az érzéseiden,a szavaidon keresztül,képességeiden keresztül vezetnek téged. Ilyen jel a számodra az is, hogy itt vagy most velem és olvasod soraimat, tanításaimat, tanácsaimat. Számomra ez az életforma , maga a csoda, hogy megoszthatom veled, javadat szolgálva, együttműködhetek veled, ha jónak látod, és igényt tartasz a változtatásra.A változó és a változás is te magad vagy, ezért tud fejlődni,minden egyes szakaszban, legyen az bármilyen nehéznek tünő,valójában mindig van rá megoldás, vagy így, vagy úgy,hogy pozitívabbá váljon és boldogabbá az életed.

-Ha eltöprengtél eme szavak olvasása során, te már jó útra léptél, vár rád a jobb élet reménye!Fehér wicca lévén engem mindig az ösztönöz, hogy elmerüljek a Forrásban és segítségére legyek az emberek szabaddáválásában, a lelkek szabaddátételével, szabadakaratuk által!
Bíznod kell önmagadban és embertársaidban!
-Meg kell szeretned önmagadat, hogy tudj másokat is újra szeretni,ez lehet,hogy azzal fog járni,hogy szűkíteni fogod a köreidet,de legalább ezek után azok maradnak veled,akik úgy szeretnek ahogy vagy, de nélkül és nem úgy mint egy menő márkát, hiszen az csupán csak külcsín volna,amitől te egyéniséggé, és boldog emberré, soha nem válnál!
Válaszd az életet, hiszen a győztese te magad vagy, mert szembe mertél nézni a félelmeiddel, és a csomagolással is,amit a félelmeid nyújtottak eddig a pillanatig! gyógyító hatással bírsz önmagadra nézve is, és a környezeteden is hamarosan érzékelni fogod a gyógyító hatásaidat, a példamutatásod által!
Az élet azokról szól,akik részt vesznek benne!
Eredeti történeted, eredeti ötleteket szülhet, ha engeded, hogy az életed együtt élhessen veled!
Egyedi vagy, és nem kell, hogy elhalványítsd önmagadat barátom!
Bátran mond el történetedet, mert ez az,ami megkülönböztet másoktól, hiszen egyedi vagy!

-Tudod mi a jó?

-Az, hogy önmagaddal mindig tudsz azonosulni!

Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő
Élettanácsadó,spirituális személyiség fejlesztő,terapauta
Budapest
Bejelentkezés, időpont egyeztetése online tanácsadás estén is szükséges!
Tel.sz:+36/70 252-14-79

.....................................................................................................................                                                      igif2._osho_tukor_meditacio.wiccaanyagmail.com_vedett_szerzo_altal......gif  ,,-Igen szükség van a pénzre a földi létünk során, de az a nem mindegy milyen áron jutnak hozzá az emberek!
Aranykor úgy kezdődik el,
-Ha nem a profitorientált életet, hanem a közösségorientált életminőséget keresné az ember, többre vinné az egész élete során, hiszen a pénz forgandó,de az élet egy hosszú utazás és szükség van az utad során a gyökereid megtartására.,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

...................................................................................................................                                                  12049329_1120852661276730_727685063154486779_n.jpg

..................................................................................................................                                          

,Érzelmi hatékonyságodat,önbecsüléseddel emelheted fel!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

                                images_1.jpg                  

 ...................................................................................................................

,,A szabadság létezik szerelem nélkül, de a szerelem nem létezik szabadság nélkül.,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

 

                                               16649334_1248801568507884_2220932590626434681_n.jpg     

 

,,Új életformát alkotunk
A láthatatlanság hatalma testben,lélekben veled van,nem külcsín a forrása,hanem az Ember,az akinek születtél!
-Használd bátran az erőt,nem kell megkérdezned orvosodat a mellékhatásairól,nem kell elolvasnod a használati útmutatót,nincs benne szó az adagolásról,hiszen minél emberibb vagy,annál boldogabbá is válhatsz,és csillapítja a gyengeség tüneteit az erő hatása,növelve az önbecsülésetek értékét,jótékony hatásaival!
Azt tanácsolom.....!
-Ha valaki megbántott,bocsáss meg neki,nem azért,mert ő megérdemli,hanem azért mert Te megérdemled,a nyugalmadat!Tudd az ,,időd,,nem jár le,mert az időd láthatatlan marad és a tested,lelked része maradhat!
-Figyelj,egy szép arc is megöregszik,egy jó test is megváltozhat, de egy Jó Ember,mindig Jó Ember is maradhat,még akkor is ha ,,láthatatlan,,!
Ha erre jártok,látogassatok meg engem.
Aki hisz az Emberek Jóságában,Egyéni-ség maradt,mint te!
Szokj hozzá a gondolathoz,hogy Ember vagy,bízd rá magad az emberi mivoltodra,és életed szabadon felfedezi a gondoskodás örömeit!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő
Élettanácsadó,spirituális személyiség fejlesztő

                                                    -szerzo_altal_vedett..fehervari_judit_wiccaanya..on_kep_szalon_masolata.jpg

................................................................................................................
 
,,Egy jó tanácsot azért engedjetek meg nekem barátaim, kedves olvasóim. Megéri a fáradtságotok, a lelki önvizsgálatot! Átmeneti teherré válhat az empátiából elkövetett tünethordozás!

 

Ha képes vagy őszinte lenni önmagadhoz, az jó kiindulópontoddá válik a családod, szerelmed és gyermekeid, munkatársaid környezetére is! Lelki-testi egészségedért légy őszinte önmagadhoz kérlek szépen, tanácsolom, mérlegelj és cselekedj Pozitívan!

 

Egy kis pihenést javaslok most. Finom teát vagy természetes gyümölcslevet és lazulj el kicsit.

 Most, hogy kifújtad magadat, vedd elő a naplófőkönyvedet, vagy az árnyak könyvét ahogy nevezed és a tollat. Lassan olvasd el kérdéseimet és válaszolj tiszta lélekkel önmagadnak a kérdéseimre.

 

Ne feledd téged szolgálnak és érted vannak!

 

- Nem támasztasz te nagy követelményeket a családtagjaid felé?

 

- Önmagaddal szemben is ilyen szigorú vagy,

 

- Szoktál véleményt mondani egy dologról, könyvről bármiről úgy hogy nem ismered a tartalmát?

 

- Ha családtagod vagy barátod kollégás hibázik valamiben, szoktad úgy mond pedagógiai célzattal, rákiabálni a múlt tényeit?

 

- Tudsz egyáltalán megbocsájtani?

 

- Milyen szempontból tekinted magadat erős egyéniségnek?

 

- Miért?

 

- Van jól nevelhető gyermek anyuka?Ha a jó nevelt anyuka szívdobogást kap, ha a gyermeke rossz talán, mit szólsz hozzá?

 

- Van rossz nehezen nevelhető apuka? Ha az apuka a nehezen nevelhető gyerek édesapja alig rezdül össze,ha gyermeke rossz példát mutat a felnőttek, gyerekek előtt, mi a véleményed az édesapáról?

 

- Mit jelent neked ez a közmondásunk? A cél szentesíti az eszközt?

 

- -Mennyire fontos neked, hogy a környezetedben élők, jól érezzék magukat?

 

- Szoktál hazudni másoknak?

 

- Saját erkölcsi normáidat rákényszeríted-e másokra is?

 

- Mi a véleményed az emberi élet értékrendjéről?

 

- Mitől szokott hányingered lenni, milyen élethelyzetek kapcsán?

 

- Érzed, hogy ha egy bizonyos személy vagy személyek között vagy energiád elfogy és álmossá válsz, hiába iszod a kávét, kávéval?

 

- Szeretsz inkább a mások magánügyeivel foglakozni, ahelyett, hogy a sajátodéval foglalkoznál?

 

- Könnyen elmondod észrevételeidet, véleményedet bárkinek?

 

- Szeretsz büntetéseket kiosztani?

 

- Szerinted a büntetés vagy jutalmazás a hatásosabb módszer?

 

- Belátod ha hibáztál?

 

- Tudsz bocsánatot kérni?

 

 

 

Na szépen sorban, ha választ adtál a kérdésekre és őszinte voltál most az egyszer legalább magadhoz, már óriási gyógyulást idéztél elé a Lelkednek, amit a tested is követni fog majd! Ne hagyd abba a tiszta szó aranyát barátom, kedves olvasóm! Ez maga a gyógyulásod útja, a káoszból kivezető út maga a Tudatosság a Pozitív élet felé!,,

 

 

 

A test és a lélek örökös harca a gonosszal IV.

 

Szerző: Fehérvári Judit wiccaanya

 

Artisjus által szerzői joggal védett!

...................................................................................................................                                                15672637_1334800719873588_1356786449384530971_n.jpg 

 

 

Élettanácsadó,spirituális személyiség fejlesztő

 

Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

 

Budapest

 

Bejelentkezés, időpont egyeztetése onlájn tanácsadás esetén is szükséges!

 

Tel.sz:+36/70 252-14-79

 

adószám:52980367-1-43
 
                                                    16730190_1248641025190605_3827351484463898384_n.jpg

 

 ................................................................................................................

 ,,Az igazság elhallgatása nem önvédelem, hanem önátok emberek.,,Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

 

                                                 10.10.15_-_1_1.gif

 

 

 ................................................................................................................

,,Út az emberhez!
-Tanúlj a gyermekektől....
A felnőtt ember sokszor tétovázik,fél,nem úgy mint a gyermek,akinek tiszta értékrendje még él!
-Ha ellobban a láng,árnyékká válsz!?
Ne tétovázz ember,ne félj,ne itélj,hiszen aki ,,ingyen,, ,,de,,nélkül ad,szeret,az boldog maradhat!
Aki nem fél és bátran az árnyékkal is szembenéz,nem vesztes,győztes lett!
-Higgy az álmaidban ember,mert Okkal kaptad,nem csak úgy!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

 

,a_gyenge_lelkibeteg_ember.1.jpg.wiccaanyagmail.com.jpg
Alkimia


Mi kell a változáshoz?
-Szabadakaratod!
-Hited!
-Kitartásod!
-Idő,energia önmagadra!
-Egyéniség iránti vágyad!
Mit veszíthetsz?
-Semmit!
-Negatív erőket,negatív embereket akik eddig is csak használták jó lelkedet,és elvették életteredet vagy átírták sorsodat közvetve vagy közvetlenül!
Szóval,állj fel a komfortzónád unalmas tornácáról,élj itt és most azt tanácsolom♡
Ősi beavatás rendszere,a tiéd is,ezért azt tanácsolom,hozd felszinre,és semmi megkülönböztetés!
-Ha nem hallgatsz az elemi ösztönödre,helyette meghatározod te magad az elemeket,és nem bőségi emlékképpen éled meg napjaidat akkor elemi ösztönöd le van győzve,és győz az illúzionista éned barátom!
-Amennyiben illúzionista vagy,tartós boldogságra ne várj,a szerencse forgandó.
Mindenütt jó,de legjobb otthon.
Szerintem erőfitoktatás nélkül ösztöneiddel élve,tudatosan és nem illúzionistaként vergődve,bölcsként hamarabb hazatalálsz!
Ősi törvény él,miszerint az elemeket uralhatod,de át nem vághatod!
-Nincs hamis gyémánt,majd rá jössz te is,hogy Együtt minden Összeáll!
Alkimia
Felszabadulásra váró,szabad lelkekért,érzelmileg,erkörcsileg egyanránt,szabadakaratod által.......
-Mert csak így van értelme tanulni,hiszen a mágia nem divat iskola,nem macskafarok,egérkarom,ákom,bákom varázslat,nem szórakoztató ipari ágazat,nem hizlalok senkit a ketrecben,nem főzöm meg üstben,de NEM,mi nem stillt teremtünk,önbecsülést felszinre hozva, új életformát teremtünk, hiszen élet igenlők vagyunk! Sokszor elképesztő munkát igényel a világrahozatala, de hiszen az a jó, mert annál tovább élünk, minél többet alkothatunk, Istennek legyen érte Hála!

images_8.jpg

-Boldog ember aki mindent elért és megtanult.
Ha neked nincs szükséged lélekmentorra,,,osztály,,társra utadon,kérlek oszd meg a boszi tanácsimat,,segíts azoknak akik erre a jelre vártak csak,hogy érezhessék,hogy szeretik őket is,itt és most közöttünk nincs kicsi vagy sok, vagy kevés itt ember van és lélek, ehhez ragaszkodom, és mindent meg is teszek,amit csak az Univerzum számomra megenged, hogy tanítsak és tanácsoljak, a felszabadulásra váró lelkeknek, egy jobb élet reményében!
Elkezdünk együtt valami mást,és nem hagyjuk el egymást!
Nem kell nekem,hogy higgy szavaimban,az élet mindig leigazolt,jó az út amin járok és meg is osztok mások javára,mert minden,mindennel Összefüggésben van,ezt jó ha mihamarabb belátod!♡
Szeretet!
Köszönöm a megosztásaitokat! 2015-10-01_4.jpg

....................................................................................................................                                                15781383_1339100752776918_3948490993295867123_n.jpg

 

 Öntudatra ébredőknek.
Tanácsadási dijak....................
AKCIÓ
Oshó tükör meditáció tanácsadási díjból-40%-ék AKCIÓ!

Akarsz egyáltalán szabadon élni, vagy jó az irányított forma a számodra?
Ezt neked kell eldöntened, aztán a gondolataid által, módodban is áll cselekedni,Szabad akaratod által, Tudatossá válva a Fényben élni!

Az elme egy tükör nem telepedhet rá por!

Hová tartasz?
Akarsz egyáltalán valamit adni önmagadnak?
Ki vagy te álarcaid nélkül?
Vagy jó, úgy ahogy van és csak folyton panaszkodni kívánsz, okolva a ,,sorsot,,?
Ó a ,,sors,, te magad vagy barátom!
A Fehér boszorkányok nem voltak közkedveltek, mert nem térdepeltek meg egy rendszernek sem!
Mindig az Emberiséget szolgálták, szolgálják ma is a Fehér Wiccák!
Nem Hittérítők vagyunk,Szabad akarat Hívei vagyunk, a Tudatosságot kínálva fel, a Fejlődni vágyók számára!
Ó igen, nem szerethet mindenki,sötét oldal nem bírja a Fényt!

Te merre tartasz?

Ha már tudod a válasz, biztosan, akkor tudsz is dönteni.................Jobbá formálva az Életedet és a Céljaidhoz vezető utat is megtalálod!

Önismereti tanácsadás alkalmanként, online vagy telefonon történő tanácsadás esetén / fő / 1 óra = 2000ft
(amennyiben Ön úgy véli időközben, hogy Önnek elég volt az információ, amit tanácsadás kép szolgáltattam, akkor jogában áll, azt mondani, hogy köszönöm elég volt az információ az Ön számára. Ellenben a fent maradó időt nem áll módjában átiktatni egy másik szolgáltatásra!

Jóslás alkalmanként 3 kérdésre .6.000ft/ fő
Onlájn is!
Előreutalás után áll módomban a jóslást elvégezni, onlájn jóslás esetén!
Alakítsd hát életedet, válj szabaddá én azt tanácsolom!

Angyali utaztatás.
Alkalmanként 14..000ft/ fő
Kb.3-4 óra előreláthatólag. Pontos időt itt nem lehet behatárolni, személy függő az utazás ideje!
Minden esetben, az egyén tiszta tudatban van és mindenre emlékszik idő utazása során!

Ön kép szalon
Önképző, élet igenlő tanfolyamok a boszitól, egyéni és csoportos tanácsadás a változtatás jogával élő, fejlődni kívánó emberek számára.
Az Angyalmágia, és a Reiki egyesítésével, az elemek erejével, az egyéniség egyensúlyának visszaállítása a cél.
Lényege a tanfolyamoknak az egyének életének visszaállítása, szabaddá válás, a külső, negatív erők, behatások nélküli életért való szorgalmas munka. Nincs olyan, hogy ,, karmikusan ,, fel nem dolgozható örökség barátaim!
Olyan van csupán, hogy lusta, hanyag, nem törődöm, a ,,sorsot,, okoló, negatív személy.
Mert lelked a barátod, ő vigasztal az élet nehéz perceiben és ott van veled a boldog órákban is.

Aki nem talál rá, saját lelkében a szellemi vezetőre, az szenvedővé válhat, és boldogságát mástól várja majd el. Ami álarcokat szül majd, és nem lesz öröm óda a vége, nagyot durran majd. egy újabb problémát, félelmet, feladatot alkotva az egyénnek, aki amíg csak él, keresni fogja önmagát. Környezete marad életének forrása, nem a saját belső köre, lelke.12.gif

Átok, rontás levétele karma megfejtése, levétele személyesen, vagy akár távolról is 9.000 Ft/ fő tanácsadási díj.

-· Átok, rontás vizsgálata, feltárása távolról, fotó alapján, személyes beszélgetés alapján 5000 Ft/ fő tanácsadási díj.

· -Karma vizsgálata és a hozott karma feltárása, tanácsadás,karma oldó javaslatokkal 5000 Ft/ fő 1 óra tanácsadási díj.

· -Szorongás, stresszes állapotokra tanácsadás, tanítás jelleggel, pánikbetegségre, alvászavarokra, allergiákra, egyéb pszichoszomatikus jellegű betegségekre alkalmanként 2.500 Ft / fő. kb. fél órára a tanácsadási díj.
Akár telefonon keresztül is.

-Ártó szellemlények, szellemek elűzése, megsemmisítése,tanácsadás.
· Több személy vizsgálata esetén, család vagy baráti társaság esetén, átok, rontás vizsgálata és levétele személyes találkozás során vagy online, távolról is, vagy Budapesten kívüli személyes kiszállással.
· 12.000 Ft/ alkalmanként + a kiszállási díj Budapest határán kívüli díjakkal.
· Budapest 30km-es körzetén belül 4000 Ft/ alkalom
· Budapest 30km-es határán túl 90 Ft/ km
· -Személyek megtisztítása egyéb szellemi lényektől 9000ft/ fő / alkalmanként

· -Elhunyt szeretteik elengedése alázattal, tisztelettel akár az ön otthonában is lehetősége van rá, vagy az ön által megadott helyen!
· 9..000ft / tanácsadás/alkalom
+ kiszállási díj Budapest határán túl a 30km-es vagy a 30km-eren túli díjakkal értendők!
-Lakás és egyéb helyek, autók megtisztítása negatív, ártó erőktől, szellemlények elküldése
· Budapest területén 12000 Ft / tanácsadás/alkalom 50 négyzetméterig.-ig.
· -Lakás és egyéb hely megtisztítása Vidéken 12000 Ft/ alkalom a tanácsadás díj + kiszállási díj
· Kiszállási díj Budapest 30 km-es körzetén belül 4000 Ft
· Kiszállási díj Budapest körzetén kívül 30km-es határán túl, Vidékre 90 ftedited_2016-09-12_17.53.12.jpg

...................................................................................................................

Önismereti tanácsadás alkalmanként, online vagy telefonon történő tanácsadás esetén / fő / 1 óra = 2500ft a tanácsadás díja

(amennyiben Ön úgy véli időközben, hogy Önnek elég volt az információ, amit tanácsadás kép szolgáltattam, akkor jogában áll, azt mondani, hogy köszönöm elég volt az információ az Ön számára. Ellenben a fent maradó időt nem áll módjában átiktatni egy másik szolgáltatásra!

Oshó tükör meditáció tandíj
Osho tükör meditáció időtartama Fontos!
Alkalmanként 5.000ft/alkalom/fő
Végleges eredmény
30 nap x 40 percben után várható!
Akció!
Egy összegben történő fizetés esetén a tandíjból 40% engedményt adok!
Így a tandíj 90.000-ba kerül csupán a 30x40 perc!
dsc_1866.jpg

..................................................................................................................

Aki akar az halad, aki nem az majd ezután akar!
Mindig van megoldás, a fejlődni vágyók számára!
Aki pedig beéri azzal, ahol most tart, annak sincs semmi gondja én úgy gondolom, szerencsés ember lehet. Hisz én amíg csak élek tanulok, és csak tanulok...........

Mit tegyen, ha egy másik vagy egyéb szolgáltatást szeretne?
Újabb szolgáltatásra időpont egyeztetése, és a szolgáltatás tandíjának kifizetése után van lehetősége! Ebben az esetben is érvényes az időpont egyeztetés és az előreutalás az egyéb személyi szolgáltatásokhoz, egyéb tanfolyamokhoz is.

Nemzetközi hívás, online vagy telefonon történő tanácsadás, egyéb szolgáltatás igénybevételénél kérem átszámolni az árakat forintról euróra és átutalását akár euróban is utalhatja a megadott szolgáltatási díjat átszámolva, annak díját fedezve, időpont egyeztetése után.

-Bejelentkezés előzetes telefonegyeztetés vagy személyes előjegyzés alapján Fontos!
Amennyiben nem vagyok elérhető, kérlek ismételd meg a hívásodat egy másik időpontban! köszönöm!
+36/70 252-14-79
wiccaanya@gmail.com

Átutalási számla számom:
Fehérvári Judit
CIB BANK ZRT
GIRO-számlaszám: 10702404-67699126-51100006
BIC (SWIFT) kód:CIBHHUHB
Feladó neve: Fehérvári Judit wiccaanya
Feladó címe: Pest megye, Budapest
Feladó e-mail címe: wiccaanya@gmail.com
Feladó telefonszáma: +36702521479
Fehérvári Judit wiccaanya személyiség fejlesztő, spirituális tanácsadó, Főpapnő Adószámom: 52980367-1-43edited_fb_img_1474646890713.jpg

 ,,Az élet nem átok,hanem egy lehetőség,hogy most jobban csináljuk.,,

Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

 img_20160923_133018.jpg

Szabadság létezik szerelem nélkül,de szerelem nem létezik,szabadság nélkül!,,

Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő

Élettanácsadó,személyiség fejlesztő

Budapest

Bejelentkezés,időpont egyeztetése szükséges!

Tel:+36/70 252-14-79

 

 ..............................................................................................................

 

 bad2cf145eefc926e363488475415f70.gif

,A tapasztalat emberek akkor keletmezik,amor nem kapod meg azt amit akarsz!
Mi ebben a rosz?
-Semmi!
Mi benne a jó?
-Minden és semmi, tapasztalatodon múlik a mélységed állapota,az örök mozgásod ritmusával!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő 

wiccaanya_idezetek_59.jpg._szerzoi.joggal_vedett..jpg

Az élet egy folyamatos változás. A bölcs szerint "nem lehet kétszer ugyan abba a
folyóba lépni"

Ha valaki nyitottan, bátran áll hozzá az élethez, az élet feladataihoz, akkor védetté válik.

Igazán bátrakká, szabadakká csak úgy válhatunk, ha elengedjük a félelmet mindent, ami a múltunkhoz láncol, megkötöz bennünket.

A belső gyermek gyógyítás nem csodaszer, hosszú évek terápiás tapasztalata azt mutatja, hogy hatékony, életminőséget javító, egészség megörző eszköz.

Ez alól talán senki sem kivétel.
Lelkünk legmélyén mindannyian őrizzük a bennünk élő "belső gyermek" emlékképeit.

Vannak köztük jók és lehetnek rosszak, láthatatlan fonalaikkal irányítják az életünket.

Felnövünk, legalább is ez a látszat, a testünk felnőtté válik, de belül a gyermekkorban teljesítetlenül maradt vágyak, a bevégezetlenül maradt ügyek megkötik a lelket.
Nem engedik a felnőtt részt érvényesülni, ez pedig minden esetben megmutatkozik a viselkedésben.
Abban a pillantban amikor egy konfliktus helyzetben sértettséget, haragot, félelemet érzel, újra azzá a kisgyermekké válsz aki ezt valamikor már egyszer átélte.
Az a kisgyermek leszel újra, akit igazságtalanul durván megszidtak, mert összetörte az édesanyja kedvenc vázáját, akinek azt mondták inkább hozzá se fogj mert több kárt okozol mint hasznot.

Akire soha nem volt elég idő, aki mindíg útban volt, akinek azt mondták, jobb lett volna ha fiúnak illetve ha lánynak születsz, vagy talán azt, hogy jobb lett volna ha egyáltalán a világra sem jössz.
Gyakran azt a szeretetet, azt az odafigyelést, törődést keressük, várjuk amit úgy érezzük, nem kaptunk meg gyermekkorunkban.
Nagyon sok felnőtt emberben ott toporzékol, sír és segítségért kiált egy megbántott belső gyermek.
A hibás viselkedés kihathat a párkapcsolatra, a felek az édesanyjukat vagy az édesapjukat keresik egymásban. Olyan függőségekbe, játszmákba kényszerítik egymást ami egy idő után teherré válik, szétforgácsolják, tönkre teszik a kapcsolatot.

A felnőtté válásnak az egyik ismertető jegye, hogy felelősséget tudunk vállalni a tehetségünkért, az életünkért, a döntéseinkért.
Az a gyermek aki soha nem kapott bizalmat, bíztatást, lehetőséget, az felnőttként is azt várja, hogy majd jön valaki, aki megfogja a kezét és segít. Gyakran ezt a segítséget nem valakiben, hanem valamiben keresik, különböző pótcselekvéseket választanak, pl. dohányzás, evés, gyűjtögetés.Minden szülő nagyon szereti a gyermekét, a maga módján a legjobbat akarja adni neki.

Sorsuk, saját életük fájdalmai, félelmei miatt mégis, a szeretet kinyilvánítása félre csúszik és a legmélyebb sebeket ők ejtik gyermekeiken.

Ez alól talán senki sem kivétel.

A belsőgyermek gyógyítást beszélgetéssel kezdjük

Ezután egy lazító gyakorlattal nyugodt, önfeledt, meditatív állapotba segítelek, becsukod a külső szemed és kinyitod a belsőt.Mint egy álom képei jelennek meg a régen elfeledett gyermekkori események, feldolgozatlan érzések, fájdalmak. Kérdéseimmel lágyan, finoman kívülről irányítalak, segítelek.

Kinyílik egy kapu, egy másik világ, a te csodás belső világod.

Ott vár rád belső gyermeked, már régóta vár rád, végre magadhoz ölelheted, végre megnyugtathatod, vigyázhatsz rá.
Ezzel lehetőséget kaphatsz a legmélyebb felejtésre. Szeretettel és elfogadással végleg elbúcsúzhatsz rossz érzéseidtől, hogy egészséges, elégedett és boldog életet élhess.

Meggyógyul, felszabadul belső gyermeked.

Egyszer egy beszélgetés során megkérdezték tőlem, miért van szükség erre? Miért kell felidézni azt, ami fájt. A kellemetlen élményeket nem lenne jobb elfelejteni? A rosszat, a gyomorszorítót nem jobb meg nem történtnek tekinteni?Sajnos a látszat csalóka, amiről azt hisszük már rég elfelejtettük, a tudatalattinkban ott dolgozik és láthatatlanul irányítja életünket. Minden jelenünkben zajló problémának, betegségnek a múltban gyökeredző oka van.
Az a fájdalom, harag, kudarc, amit nem juttatunk kifejezésre, nem élünk meg nyíltan, őszintén a külvilág felé - ellenünk fordul, belülről támad bennünket.
Így van ez a depresszió, az allergia, a rák, a gyulladások, a reuma, a szklerózis multiplex, gyomorproblémák, pl. gyomorfekély és más egyéb betegségek esetén.

Miért választottam a belső gyermek gyógyítást mint módszert? Mi az, amivel engem meggyőzött?
Az első és a legfontosabb természetesen az eredményesség az, hogy látom meggyógyulni azokat akik hozzám fordulnak, látom rendbe jönni az életüket.

A másik, hogy láthatóvá vált számomra egy folyamat, ami az egészségest beteggé teszi, majd ezt megfordítva, a beteget egészségessé varázsolja.

A hagyományos orvoslás ott követi el a legnagyobb hibát, hogy egy agresszív eseményre agresszív reakcióval felel.

Ugye, azt szokták mondani: el kell pusztítani a kórokozókat, meg kell semmisíteni a betegség tüneteit minél gyorsabban. Általában ezt agresszív módon műtétek, gyógyszerek segítségével teszi.

Harcra harccal válaszol.
Háború ez a javából és ahogy a világban a háborúknak nincsenek igazi győztesei, úgy ezen a módon belső világunkban sem teremthetünk békét.

Az EGÉSZség annyit jelent, hogy testi lelki harmónia, egyensúly, békés állapot.

Éppen ezért a belső gyermek gyógyítás igazából nem is gyógyítani akar, hanem segít újra rátalálni arra az állapotra, amiben a "betegség" előtt voltunk.Felszínre segítjük a tudat a lélek mélyén lapuló világosságot, ez egyaránt adott minden ember számára, legfeljebb tartós elfojtás alatt áll, a rárakódott, fel nem dolgozott emlékek miatt.

Miért van szükség a sérülések feltárásához belső utazásra?

Éber tudatállapotban túlságosan lekötnek bennünket a hétköznapi élet gondolatai, a felszínen kavarogva elnyomják a belső hangokat, a tudat mélyén rejtőző információkat.
Éberen az agyra a béta hullám aktivitás jellemző, relaxációban az alfa, alvás alatt a delta és a teta hullámok.
Az a tapasztalatom, hogy meditációban olyan emlékeket is sikerül a felszínre hozni, amikre a gyógyulni vágyó tudatosan egyáltalán nem emlékszik, beleértem ebbe a fogantatást és a megszületést is.
A felszínen nem ismerjük fel, mi az ami fogságban tart, így elszakadni sem tudunk. Képzeljük el, hogy egy láthatatlan fal utunkat állja. Mindaddig amíg nem látjuk, átjutni sem tudunk rajta. Újra és újra fejjel neki szaladunk.Mivel oly sokan kerestek már fel hasonló dolgokkal, és vágynak a fejlődésre, a tudást szomjuzzák az új életért, a belső békéért, indítom az Angyalmágus, boszorkány tanodámat, ami családias lékkörben zajlik.

Az akadályokra viszont szükségünk van.....Ez maga a fejlődésünk leckéi....

Minden átmenet valamilyen változást, rugalmasságot, bátorságot illetve alkalmazkodást követel tőlünk. Ezeken keresztül tanulunk fejlődünk. A stressz hétköznapi életünk mozgató rugója
Az élet egy folyamatos változás. A bölcs szerint "nem lehet kétszer ugyan abba a folyóba lépni"
Ha valaki nyitottan, bátran áll hozzá az élethez, az élet feladataihoz, akkor védetté válik.
Igazán bátrakká, szabadakká csak úgy válhatunk, ha elengedjük a félelmet mindent, ami a múltunkhoz láncol, megkötöz bennünket.
A belső gyermek gyógyítás nem csodaszer, hosszú évek terápiás tapasztalata azt mutatja, hogy hatékony, életminőséget javító, egészség megörző eszköz. Angyalmágus, boszorkány tanodám lényege, a fejlődésetek, az Univerzum által nyújtott energiákkal. Ami nem más mint a mágia ereje. A mágia nem más, mint az energia összpontosítása. Igyekszem igazodni az igényekhez az időbeosztás miatt.
Ön kép tanoda.......
Budapest

Jelentkezni személyesen lehet.
Tulajdonos:Fehérvári Judit wiccaanya,spirituális személyiség fejlesztő
Tel.sz: +36/70 252-14-79

...................................................................................................................l_i.jpg.....2.vedett...artisjus_altal..szerzo.fehervari_judit_wiccaanya.jpg

 "Ott vagyok abban a kosárban,ahová te raktál,pedig te is azt kutatod amit én volna miről beszélgetnünk,ha kimásznál végre a tucatból és újra aktivan élni kezdenél.
Nem bántom a kosaradat,sem formáját,de a tartalmát sem,hiszen az életem a sajátom,a kosaradat pedig te cipeled!
-csökönyös véleményed pedigig szabadakaratod által,csak is Te változtathatsz barátom.
Az igazi egyéniségeknek valahogy mindig útjában állt a kosár,a formalizálódás.
-Hová tünt az emberekből a szeretet,törődés,befolyásolás sugarai nélkül,ez itt a kérdés!?
-Pozitív az jó,hiszen az egyéniségek pozitívak,őket nem könnyű manipulálni, megingatni, minden körülmények között a saját útjukat járják,nem eladó a ,,sorsuk,,!
Ha felkeltettem figyelmedet az egyéniséged iránt,kezd el használni,az egyéniség fejlődést előidéző táplálékát,kezdj el kimászni a kosárból az életutadra,bátran,csak pátran.
Az életed létrája igaz tele van szálkával,amivel kimászhatsz a kosárból,de a szálkákat,csak akkor érzed,ha lefelé csúszol az életed létráján,vissza a kosárba!
Javaslom,a lefelécsúszás megelőzendő!
Szabadságod az egyéniséged zálloga,amit a lehető leghamarabb kivánom,hogy érd is el!
Nem kell életedet adni egy magasztosabb célért,de viszont célt ad az értelmednek magasztosan ember,az egyéniséged!
Ne mások idelyét mérd,a sajátodat éld meg,és kitörsz majd a kosárból,arccal a világnak!
Belső kör,te vagy!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő
Élettanácsadó,spirituális személyiség fejlesztő

 onzort_keresek_k_nyveimhez........feh_rv_ri_judit_wiccaanya_1.jpg_v_det.jpg

 ,Az igazság elhallgatása nem önvédelem,hanem önátok emberek.,,
Szerző:F.J.wiccaanya,Főpapnő

                                                ,,Önvédelem
A történelem nem ismétli önmagát,hanem az emberek ismétlik meg a történést,amit nem értettek,vagy nem oldottak meg az adott pillanatig!
Tanácsolom,kezdődjék a történés a Békével,hiszen a megoldás mindig kézenfekfő Emberek!
Maradj nyitott az Élet ízére,szeretettel ember,a Létedért,hiszen mindannyian ugyan azt keressük!
Azt tanácsolom légy tanúja az Életnek,engedd,hogy átjárja létedet Békében!
Együtt többre jutunk,az életünk forrása alatt!
Nap mint Nap!
Ez a Hétköznapi Hősök kora!,,
Szerző:Fehérvári Judit wiccaanya,Főpapnő
Élettanácsadó,spirizuális személyiség fejlesztő 

 

2015_-_1_1.png

...................................................................................................................

 

Ez az oldal drága édesapámnak köszönhető, szeretetem jeléül,szívem,tiszta melegével,Hálám jeléül! Édesapám életem célját adta meg, egy mondatával, ami így szólt. ,,Legyenek álmaid pici lány, hogy legyen mit megvalósítanod egy szép napodon.,, Igaz nyolc évesen nem igazán értettem a mondandója tartalm

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 55
Heti: 201
Havi: 880
Össz.: 69 557

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: http://lelekdonor-meggyotort-fer.hupont.hu/
Élettanàcsadó,személyiség fejlesztő. Fehérvári Judit Wiccaanya - © 2008 - 2017 - lelekdonor-meggyotort-fer.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu